Syndikovaný úvěr

Syndikovaný úvěr představuje velice specifický druh půjčky, kdy jedna osoba na základě pověření formuje skupinu věřitelů, kteří financují dlužníka. Dlužníkem je zpravidla velká firma s kvalitním ratingem a hodnocením. K takovému financování se hodí velké finanční úvěry, které svým objemem přesahují možnosti jednoho věřitele (banky). Je uzavírána jediná smlouva mezi stranou dlužníka a věřitelů s oddělenou povinností všech věřitelů. Ti jsou na sobě naprosto nezávislí. Skupina věřitelů se nazývá syndikátem. Zprostředkovatel vztahu je takzvaný aranžér či skupina aranžérů.

Charakteristika syndikovaného úvěru

Syndikovaný úvěr je velice variabilní díky tomu, že potenciální dlužník si nechává předložit nabídky jednotlivých aranžérů a následně si teprve vybírá řešení. Jde o velice individuální sjednávání a každý takový úvěr má své vlastní obchodní podmínky, detailní rozvor a individuální charakteristiky. V praxi fakticky neexistují dvě či více podobných smluv na syndikovaný úvěr. Vždy se jedná o velice individuální a jednotlivé řešení pro danou situaci a úvěr. Syndikované úvěry pak slouží především velkým a středním podnikům, vládě, finančním institucím a územním samosprávním celkům.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang