Registr – SOLUS a další – výmaz, kontakt, půjčka

Existují 3 druhy registrů, kde bankovní, nebankovní a leasingové společnosti evidují informace o vašich půjčkách, úvěrech i leasingách a vaší platební morálce.

CBCB – bankovní registr klientských informací (BRKI)

www.cbcb.cz

Korespondenční adresa: CBCB, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

SOLUS

www.solus.cz

Negativní registr do něhož členské organizace hlásí informace o dlužnících, kteří se dostali do prodlení s úhradou dluhu. Kontrolou spolehlivosti, správnosti a úplnosti údajů předávaných jednotlivými členy sdružení SOLUS, je pověřen auditor.

Korespondenční adresa: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00

CNCB – nebankovní registr klientských informací (NRKI)

www.cncb.cz

V registru jsou vedeny osoby, které čerpaly úvěr u některé z členských leasingových společností či nebankovních poskytovatelů úvěrů.

Korespondenční adresa: CNCB, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

INFORMACE, KTERÉ VÁS BUDOU ZAJÍMAT

Do „pozitivního“ Bankovního registru klientských informací a sesterského Nebankovního registru se klient dostane, jakmile si vezme nějakou půjčku. Registr pak po celou dobu splácení eviduje, jak se dlužník chová. Pokud klient splácí bez problému, je to pro banky a jiné instituce dobrá zpráva. V celé klientově historii tak může banka vidět i případné porušení závazků. Informace z registru dlužníků slouží bankám i jiným institucím k doplnění informací o schopnosti klienta splácet další půjčku. Zároveň si v nich můžou banky či jiné instituce ověřit, zda klient nezatajil některé půjčky či úvěry. Negativní zápis o případném nespláceném dluhu pro některé banky či instituce automaticky neznamená, že by klient ztratil přístup k další půjčce či úvěru. U náhodných pochybení vidí, že šlo o ojedinělý případ a že dluh je už vyrovnaný. Pak by to pro klienta neměl být při žádosti o úvěr problém. I když nelze vyloučit, že i v takovém případě bude pro některou instituci nedůvěryhodný. Požádat banku o vymazání negativních informací z registru po uhrazení dluhu je zbytečné. Podle pravidel registrů to banka udělat nemůže. Nahlásí jen, že klient dluh vyrovnal. Zápisy se aktualizují v měsíčním intervalu. Tento zápis bude viditelný ještě tři roky v registru SOLUS a čtyři roky v Bankovním a Nebankovním registru. Teprve pak se vymaže. O výmaz lze požádat pouze v případě, že zápis o klientovi byl chybný. Na tuto chybu by měl klient upozornit klientské centrum daného registru, který se o nápravu postará ve spolupráci s institucí, která informaci nahlásila.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang