Nebankovní půjčky s exekucí – vyplacení dluhů

Máte vysoké dluhy nebo jste podepsali nevýhodnou zástavní smlouvu a byla vám nařízena exekuce nemovitosti? Pokud se s tímto stavem nehodláte smířit a máte zájem o vyřešení této velmi nepříjemné situace, tak nabízíme několik řešení, aby nedošlo k dražbě nemovitosti. Ihned začneme za vás jednat se všemi věřiteli i exekutory, s cílem vyplacení všech závazků na nemovitosti a jejím sjednocením do jedné jediné splátky dle vašich možností. Navíc jsme schopni zajistit, aby ani případné další nařízené exekuce nemohly vaši nemovitost ohrozit. Byla-li již na nemovitost nařízena dražba a vydána dražební vyhláška zpravidla znamená to, že při její samotné realizaci bude nemovitost vydražena za zlomek její tržní hodnoty. Takto získané peníze jsou v prvé řadě použity na úhradu nákladů samotné exekuce, včetně dražby a až poté na úhradu dluhů kvůli kterým byla nemovitost vydražena a prodána. Výsledkem může být i to, že utržené peníze nepokryjí veškeré náklady i dluh a vy tak přijdete o nemovitost a část dluhů vám ještě i nadále zůstane.

V krajním případě od vás nemovitost vykoupíme za nejvyšší možnou tržní cenu. Což může být i několika násobně více než, kdyby nemovitost prošla nedobrovolnou dražbou a vy tak získáte možnost i nadále ve vaší nemovitosti bydlet formou zpětného leasingu nebo následujícím zpětným odkoupením od nás do svého vlastnictví formou hypotéčního úvěru.

Chcete-li předejít nařízení exekuce či dobrovolné nebo nedobrovolné dražbě nemovitosti, tak nás kontaktujte a my vám v co nejkratší možné době navrhneme možnosti řešení, včetně oslovení všech věřitelů a exekutorů od kterých si vyžádáme vše potřebné. A tak pomůžeme zachránit nemovitost před exekucí i včetně zastoupení a financování samotné dražby následujícími typy půjček a hypoték, které jsou ze soukromých i bankovních zdrojů. Doba vyřízení záleží vždy na složitosti každého případu.

Typy financování:

a) krátkodobá varianta – se splatností od 3 do 24 měsíců, kdy je měsíčně splácen pouze úrok a jistina je jednorázově uhrazena k poslednímu dni splatnosti, popř. je možnost předčasného doplacení i prodloužení doby splatnosti, přeúvěrování nebankovní nebo bankovní hypotékou. Lze domluvit i uhrazení jistiny + úroku až k poslednímu dni splatnosti, tedy bez měsíčních splátek.

b) dlouhodobá varianta – se splatností až 40 let, kdy je měsíčně je splácen úrok + jistina, s možností předčasného doplacení. Výhodou jsou nízké splátky.

Jejich výhody:

• půjčíme Vám 30 až 75% z odhadní ceny (odhad zdarma) • možnost předčasného doplacení • výše úvěru od 50 000 Kč do 50.000 000 Kč • splatnost od 3 měsíců do 40 let • minimální věk žadatele je 18 let • možnost získání financí i nad požadovaný rámec – lze využít na nákup auta či dovolené a jiné

Potřebné doklady k vyřízení

• doklady totožnosti • výpis z katastru nemovitostí – LV (ne starší 30 dnů) • katastrální mapa (ne starší 30 dnů) • nabývací titul – kupní či darovací smlouva a atd. • aktuální foto nemovitosti (exteriér + interiér) • doložení u zástavních práv (vyčíslení celkového dluhu) a u exekucí – exekuční titul   (vyčíslení celkového dluhu), případně zařídíme sami v průběhu vyřizování

Parametry pro podání žádosti

• vždy vyžadujeme ručení nemovitostí • nemovitost může být i ve vlastnictví jiné osoby • minimální věk žadatele je 18 let • nemovitost může být v osobním či družstevním vlastnictví   (byt v OV či DB, podnikatelský objekt, pozemek – stavební, rodinný dům, chata)

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang