Půjčka pro živnostníky

Půjčky pro živnostníky jsou velice specifickým segmentem na trhu. Poskytují je zpravidla bankovní subjekty, avšak ve stále se prolínajícím prostředí nebankovního a bankovního sektoru se rozdíly smazávají. Půjčka pro živnostníky je vždy něco speciálního a vyžaduje individuální druh péče, ať už je poskytován kýmkoliv. Instituce přistupují k živnostníkům jako k jednotce, o kterou se dlouhodobě musejí starat. Jde i o konkurenční boj o každého živnostníka, jelikož právě firmy přinášejí bankám výrazný podíl na celkových příjmech.

Druhy půjček pro živnostníky

Každou půjčku pro živnostníky, která má pro živnostníka zásadní význam, je nutné detailně propracovat. Ať už z hlediska předmětu, na který má být určen, tak i z hlediska plánování zdrojů, které budou využity na jeho splácení. Banka vždy vyžaduje detailní popis všech činností a situací, které budou s úvěrem spojeny. U vyšších částek jsou pak požadovány záruky, které musí živnostník poskytnout, aby vůbec byla poskytující instituce ochotna mu nějaké peníze půjčit. Pro každou půjčku pro živnostníky musí živnostník doložit daňová přiznání za několik let nazpět, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, finanční plán na dobu úvěru, potvrzení o bezdlužnosti a další dokumenty v závislosti na druhu úvěru.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang