Propustka k lékaři – vzor a formulář ke stažení, jak využít?

K lékaři musí dříve či později každý. Ať už jde o preventivní prohlídku, nebo o plánované vyšetření či zákrok. Jak to však zařídit, když má lékař ordinační hodiny ve stejné době, která se kryje s časem, kdy jsme v zaměstnání? Je nutné si v takovém případě brát dovolenou nebo lze dojít k doktorovi v pracovní době? Jak to zařídit?

Takzvané překážky v práci, k nimž se řadí vyšetření či ošetření, vymezuje Zákoník práce 262/2006 Sb., konkrétně příloha k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. K vyřízení těchto záležitostí má zaměstnanec nárok na pracovní volno (propustku) s náhradou mzdy, a to na dobu nezbytně nutnou.

Zákonný rámec definuje právo na pracovní volno takto:

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Laicky řečeno si zaměstnanec může dojít k lékaři v pracovní době, přičemž ho zaměstnavatel z pracoviště uvolní do doby, než se pracovník od lékaře vrátí na pracoviště. Zaměstnanec si na návštěvu lékaře nemusí brát dovolenou ani neplacené volno.

Jaký je u propustky k lékaři nárok na hodiny?

Za nezbytně nutnou dobu je považována jak doba trvání lékařské prohlídky nebo ošetření, tak čas strávený cestou tam i zpět do zdravotnického zařízení. Toto zařízení by mělo být v místě co nejbližším bydlišti nebo pracovišti zaměstnance s ohledem na krytí vyšetření zdravotní pojišťovnou zaměstnance.

Stejný nárok na propustku má zaměstnanec, jedná-li se o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce. Doba nezbytně nutná přitom není stanovena zákonem.

Na preventivní zubní prohlídku má občan právo každých 6 měsíců.

Může být propustka k lékaři odepřena?

Propustka ze zaměstnání může být zaměstnanci odepřena, jde-li o směnný provoz nebo práci na půl úvazku. V takovém případě zaměstnavatelé většinou trvají na tom, aby si zaměstnanci sjednávali návštěvy u lékaře v době, kdy směnu nemají.

Ve všech případech záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Nadřízený v mnoha případech nemusí na propustkách vůbec trvat a zaměstnance na základě vzájemné důvěry a ústní dohody k lékaři z pracovní doby uvolní. V jiných případech od zaměstnanců vyžaduje propustku stvrzenou zdravotníkem.

Jaká vyšetření lze na propustku k lékaři podstoupit?

Zpravidla se jedná o preventivní prohlídky u obvodního lékaře, dentisty, gynekologa, nebo očního specialisty. K propustce se vztahují také rehabilitace předepsané odborným specialistou.

Předpisy definují tato vyšetření také jako soubor lékařských úkonů nutných k určení diagnózy, příčin poruch zdraví či zdravotního stavu, nebo odborné lékařské ošetření konkrétního problému.

Obecně platí, že by zaměstnanec neměl svého práva na lékařské prohlídky příliš zneužívat. Například jít dvakrát ročně na zubní prevenci ano, avšak chodit každý měsíc na bělení chrupu v pracovní době už ne.

Vždy záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Ti benevolentnější propustky k lékaři nevyžadují.

Lze získat propustku k lékaři jako doprovod?

Náhrada mzdy je přiznána v případech, kdy je ošetřován přímo zaměstnanec, a také je-li zaměstnanec přítomen jako doprovod blízkého rodinného příslušníka (dítě, rodiče, manžel, manželka). V takových případech zaměstnanec žádá o propustku k lékaři s (například) dítětem.

Propustka k lékaři – formulář ke stažení

Vzor propustky k lékaři je stejně jako spousta jiných vzorů zdarma ke stažení po celém internetu. Podobu vzoru propustky k lékaři Zákoník práce neurčuje.

Univerzální vzor propustky k lékaři. Je přehledný, jednoduchý a stručný.

Co musí propustka k lékaři obsahovat – vzor, PDF a tisk

Na tiskopisu propustky k lékaři musí být uvedeny údaje kdo, kdy, kde, jak a kým.

  • jméno zaměstnance
  • čas odchodu z pracoviště
  • čas návratu do zaměstnání
  • datum návštěvy u lékaře
  • důvod návštěvy (služebně, soukromě)
  • razítko a podpis lékaře
  • čas ošetření nebo prohlídky

Propustka k lékaři – soubor obsahující vzor pdf je nejčastější typ propustky ke stažení. Stane se, že zaměstnavatel tiskopis propustky k lékaři na pracovišti nemá a je potřeba jej vytisknout. Kromě propustky k lékaři je k tisku a stažení i mnoho jiných vzorů na tomto odkazu.

Propustka k lékaři při home office

Při práci z domova, takzvaný home office, odpadají výhody, které mají zaměstnanci denně docházející do místa pracoviště. Návštěva lékaře, byť by šlo o prohlídku související s prací, se zaměstnancům pracujícím z domova neproplácí. A to ani v případě nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení.

Dobu strávenou návštěvou lékaře musí zaměstnanec nahradit jindy.

Copyright © 2022 duveryhodnafirma.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang