Propustka k lékaři – formulář ke stažení, jak dlouho a jak často ji lze využít?

K lékaři musí dříve či později každý. Ať už jde o preventivní prohlídku, nebo o plánované vyšetření či zákrok. Jak to však zařídit, když má lékař ordinační hodiny ve stejné době, která se kryje s časem, kdy jsme v zaměstnání? Je nutné si v takovém případě brát dovolenou nebo lze dojít k doktorovi v pracovní době? Jak to zařídit?

Takzvané překážky v práci, k nimž se řadí vyšetření či ošetření, vymezuje Zákoník práce 262/2006 Sb., konkrétně příloha k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. K vyřízení těchto záležitostí má zaměstnanec nárok na pracovní volno (propustku) s náhradou mzdy, a to na dobu nezbytně nutnou.

Zákonný rámec definuje právo na pracovní volno takto:

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Laicky řečeno si zaměstnanec může dojít k lékaři v pracovní době, přičemž ho zaměstnavatel z pracoviště uvolní do doby, než se pracovník od lékaře vrátí na pracoviště. Zaměstnanec si na návštěvu lékaře nemusí brát dovolenou ani neplacené volno.

Jaký je u propustky k lékaři nárok na hodiny?

Za nezbytně nutnou dobu je považována jak doba trvání lékařské prohlídky nebo ošetření, tak čas strávený cestou tam i zpět do zdravotnického zařízení. Toto zařízení by mělo být v místě co nejbližším bydlišti nebo pracovišti zaměstnance s ohledem na krytí vyšetření zdravotní pojišťovnou zaměstnance.

Na preventivní zubní prohlídku má občan právo každých 6 měsíců.

Stejný nárok na propustku má zaměstnanec, jedná-li se o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce. Doba nezbytně nutná přitom není stanovena zákonem.

Může být propustka k lékaři odepřena?

Propustka ze zaměstnání může být zaměstnanci odepřena, jde-li o směnný provoz nebo práci na půl úvazku. V takovém případě zaměstnavatelé většinou trvají na tom, aby si zaměstnanci sjednávali návštěvy u lékaře v době, kdy směnu nemají.

Ve všech případech záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Nadřízený v mnoha případech nemusí na propustkách vůbec trvat a zaměstnance na základě vzájemné důvěry a ústní dohody k lékaři z pracovní doby uvolní. V jiných případech od zaměstnanců vyžaduje propustku stvrzenou zdravotníkem.

Jaká vyšetření lze na propustku k lékaři podstoupit?

Zpravidla se jedná o preventivní prohlídky u obvodního lékaře, dentisty, gynekologa, nebo očního specialisty. K propustce se vztahují také rehabilitace předepsané odborným specialistou.

Předpisy definují tato vyšetření také jako soubor lékařských úkonů nutných k určení diagnózy, příčin poruch zdraví či zdravotního stavu, nebo odborné lékařské ošetření konkrétního problému.

Vždy záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Ti benevolentnější propustky k lékaři nevyžadují.

Obecně platí, že by zaměstnanec neměl svého práva na lékařské prohlídky příliš zneužívat. Například jít dvakrát ročně na zubní prevenci ano, avšak chodit každý měsíc na bělení chrupu v pracovní době už ne.

Lze získat propustku k lékaři jako doprovod?

Náhrada mzdy je přiznána v případech, kdy je ošetřován přímo zaměstnanec, a také je-li zaměstnanec přítomen jako doprovod blízkého rodinného příslušníka (dítě, rodiče, manžel, manželka). V takových případech zaměstnanec žádá o propustku k lékaři s (například) dítětem.

Propustka k lékaři – formulář ke stažení

Vzor propustky k lékaři je stejně jako spousta jiných vzorů zdarma ke stažení po celém internetu. Podobu vzoru propustky k lékaři Zákoník práce neurčuje.

Univerzální vzor propustky k lékaři. Je přehledný, jednoduchý a stručný.

Co musí propustka k lékaři obsahovat?

Na tiskopisu propustky k lékaři musí být uvedeny údaje kdo, kdy, kde, jak a kým.

  • jméno zaměstnance
  • čas odchodu z pracoviště
  • čas návratu do zaměstnání
  • datum návštěvy u lékaře
  • důvod návštěvy (služebně, soukromě)
  • razítko a podpis lékaře
  • čas ošetření nebo prohlídky

Propustka k lékaři – pdf soubor je nejčastější typ propustky ke stažení. Stane se, že zaměstnavatel tiskopis propustky k lékaři na pracovišti nemá a je potřeba jej vytisknout. Kromě propustky k lékaři je k tisku a stažení i mnoho jiných vzorů na tomto odkazu.

Propustka k lékaři při home office

Při práci z domova, takzvaný home office, odpadají výhody, které mají zaměstnanci denně docházející do místa pracoviště. Návštěva lékaře, byť by šlo o prohlídku související s prací, se zaměstnancům pracujícím z domova neproplácí. A to ani v případě nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení.

Dobu strávenou návštěvou lékaře musí zaměstnanec nahradit jindy.

Copyright © 2022 duveryhodnafirma.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang