Přerušení živnosti – vzor 2022, elektronicky online, postup

V životě každého podnikatele jednou přijde moment, kdy je nucen přemýšlet o přerušení živnosti. A to buď z ekonomických či časových důvodů. Případně i proto, že se živnostník touží na čas věnovat něčemu jinému a k původnímu podnikání se vrátit později. Jak přerušení živnosti zařídit? Jaký je postup? A lze žádost podat elektronicky?

Před samotným krokem přerušení živnosti je dobré zvážit všechna pro a proti, zda je reálné se k danému podnikání v budoucnu vracet, nebo by tato nastavovaná kaše byla jen ztrátou času. Přerušení živnosti je ostatně lepší variantou, než její úplné zrušení, právě z toho důvodu, že má podnikatel svým způsobem otevřená zadní vrátka.

Jak na oznámení o přerušení živnosti?

Oznámit přerušení živnosti je potřeba na několika státních institucích. Bez informace o pozastavení podnikání se neobejde Finanční úřad (FÚ), Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovna. Zde je potřeba pohlídat si termíny, neboť každý z úřadů určuje jinou lhůtu pro oznámení změn.

Pokud už se z nejrůznějších důvodů podnikatel nemůže nebo nechce své živnosti věnovat, lze ji na dobu neurčitou přerušit.

Do osmi dnů od přerušení živnosti je nutné oznámit tuto skutečnost OSSZ a zdravotní pojišťovně, u FÚ je tato lhůta prodloužena na 15 dní. Kdo se chce vyhnout pokutám z porušení oznamovací povinnosti, které se mohou vyšplhat až na 10 000 Kč, neměl by s oznamováním změn otálet.

Pro usnadnění celého procesu je nejschůdnější obrátit se rovnou na živnostenský úřad, který funguje jako centrální oznamovací úřad a veškeré změny hlásí příslušným orgánům automaticky sám. OSVČ přímou návštěvou, kterou mu však zákon neukládá, ušetří velké množství času, které by jinak strávil běháním po úřadech.

Přerušení živnosti 2022 – formulář

Jak na přerušení živnosti? Formulář má jednotnou podobu, dvě strany A4 a bývá na internetu volně ke stažení. Optimálně na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Nazývá se změnový list, na němž je důležité vyplnit hlavičku a druh změny:

  • název firmy
  • celé jméno a příjmení podnikatele
  • rodné číslo
  • identifikační číslo (IČO)
  • všechny předměty podnikání, které podléhají změnám
  • že se jedná o přerušení či obnovení živnostenského oprávnění

Na žádosti o přerušení živnosti je nezbytnou informací také předpokládané datum obnovení živnosti, aby přerušení nebylo mylně považováno za kompletně zrušené. Doba přerušení živnosti je libovolná v rámci několika měsíců i let. Prodloužení přerušení živnosti je možné kdykoli. Pokud si podnikatel není jistý, kdy bude opět schopen či připraven vrátit se k pozastavené činnosti, může udat délku přerušení třeba jeden rok a následně přerušení dále prodlužovat.

Živnost lze přerušit na libovolně dlouhou dobu. Je ovšem nezbytné uvést alespoň předpokládané datum obnovy.

Změnový list podnikatel podává na živnostenském úřadě, případně na přepážkách Czech Pointu po celé České republice a na příslušných pobočkách České pošty.

Obnovení přerušené živnosti

Po uplynutí doby přerušení je obnova podnikání realizována prostřednictvím stejného formuláře, tedy změnového listu. Je výhodnější volit raději přerušení, než radikální zrušení živnosti. Proces obnovení je totiž administrativně snazší a finančně zajímavější, než zakládání živnosti nové.

Přerušení živnosti elektronicky

Přerušení živnosti online už v dnešní čím dál digitalizovanější době není žádný problém. Elektronická cesta doplňuje možnosti pozastavení živnosti osobně a písemně. Ovšem je nutné být majitelem datové schránky nebo mít zřízený elektronický podpis.

Živnost každopádně nelze přerušit zpětně, například měsíc dozadu. Vždy se za datum přerušení živnosti považuje datum oznámení změny na centrálním oznamovacím místě (živnostenský úřad), nebo na ostatních přidružených institucích (okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad).

Přerušení živnosti a DPH

Podnikatelé musejí mít na paměti, že je přerušení živnosti neosvobozuje od placení DPH, respektive se tím nezříkají statusu plátce DPH. Nadále jsou povinni podávat na finančním úřadě nulové daňové přiznání, a to po celou dobu trvání přerušení živnosti. Přerušení živnosti a daňové přiznání jsou tudíž neoddělitelné.

Neodpadá ani povinnost hradit při hlavní výdělečné činnosti minimální zálohy na zdravotní pojištění. Ty jsou v roce 2022 stanoveny na 2 627 Kč. Rozhodující je v tomto případě, zda OSVČ v dané živnosti podniká na hlavní výdělečnou činnosti nebo na vedlejší.

Osoby samostatně výdělečné činné na vedlejší činnost hradí povinné zálohy až při skutečně dosaženém zisku. OSVČ na hlavní výdělečnou činnost musí za kalendářní rok odvézt celkem 31 524 Kč na zdravotním pojištění, bez ohledu na to, vykazují-li zisk či nikoli.

Ani při přerušení živnosti se podnikatel nevyhne placení minimálních záloh na zdravotní pojištění.

Zálohy na sociální pojištění budou pozastaveny stejně jako živnost. Avšak doba nehrazení pojištění se nebude zahrnovat do výpočtu důchodu. Pokud si to podnikatel dostatečně neohlídá, mohl by být za několik desítek let při žádosti o penzi velmi nepříjemně překvapen.

Má OSVČ po přerušení živnosti nárok na podporu v nezaměstnanosti?

I podnikatel má nárok přihlásit se na Úřad práce a vyhnout se povinnosti hradit zdravotní i sociální pojištění. Po registraci se plátcem pojištění stává stát, samozřejmě za dodržení stanovených podmínek, například aktivní hledání nového zaměstnání nebo docházení na pravidelné schůzky na pracovním úřadě.

Nárok na finanční podporu vzniká na dobu určitou (rozhodující je věk žadatele) v řádu několika měsíců. Podpora dle věku je vyplácena následovně:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku
  • 8 měsíců nad 50 a do 55 let věku
  • 11 měsíců nad 55 let věku

Platí jen za podmínky, že byla osoba v posledním dvouletí výdělečně činná po dobu minimálně dvanácti měsíců.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang