Oddlužení klienta – návrh na povolení, jak se oddlužit

Lidé, kteří se dostali do dluhové pasti a nedokážou se z finančních problémů sami dostat, mají možnost oddlužení. Jak probíhá oddlužení klienta?

O oddlužení klienta:

Oddlužení neboli osobní bankrot je pro mnohé lidi jedinou šancí jak začít znovu a bez dluhů. Jde o sanační způsob řešení úpadku. Máte-li zájem o oddlužení, podáte návrh k soudu se všemi náležitostmi. Vaše situace bude soudně projednána, a pokud splníte podmínky, bude vám osobní bankrot schválen. Může probíhat ve dvou formách:

  • zpeněžení majetkové podstaty: Představuje jednorázové vyrovnán pohledávek z majetku dlužníka, který se rozprodá.
  • plnění splátkového kalendáře: Spočívá v povinnosti dlužníka splácet pět let dluh ze svých příjmů. Je nutné, aby dlužník měl z čeho splácet. Pokud v rámci těchto pěti let, získá nějaký majetek (např. v dědictví), jde rovněž na snížení dluhu.

Podmínky oddlužení:

Klientovi žádající o oddlužení, není povoleno automaticky. Musí splnit určité podmínky. Mezi ně patří: dluhy u více věřitelů (minimálně dvou), prodlení se splácením finančních závazků více než 30 dnů, platební neschopnost (dlužník nemá z čeho své dluhy zaplatit), stálý a dostatečný příjem, čistý trestní rejstřík, dluhy nepochází z podnikání. Schopnost splatit v rámci oddlužení alespoň 30 % finančních závazků.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang