Investiční úvěr a hypotéka pro firmu

Investiční úvěr slouží k financování zpravidla dlouhodobého (investičního) majetku a to jak v jeho movité tak i nemovité podobě. Jde o přesné nastavení parametrů úvěru jako je čerpání, splácení a faktické poskytnutí. Podnikatelé mohou využít peníze jak v české měně, tak i v měnách zahraničních, a to dle potřeby a povahy financovaného majetku. Investiční úvěr slouží k rozšiřování kapacit, vývoji firmy a k dynamickému růstu. Bez investičního úvěru by firmy velice složitě hledali investory pro své investiční programy a podnikatelská sféra by prakticky stagnovala.

Podmínky investičních úvěrů

Důležité pro investiční úvěry je aktuální situace společnosti. Banky obvykle vyžadují, aby firma fungovala alespoň několik let, měla dostatečnou bonitu a mohla danou věcí ručit případně ručit jiným majetkem. Společnosti navíc musejí předložit bance projekt, ve kterém jasně specifikují předmět investičního úvěru a celkově jeho financování. Banka následně individuálně situaci posoudí a rozhodne, zda je projekt ufinancovatelný.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang