Finanční faktoring – co to je, jak pomáhá

Finanční faktoring je nejčastější formou financování, která vám umožní rozeběhnout vaše podnikání a navýšit obrat i zisk vaší společnosti. Je to způsob provozního financování na základě proplácení vašich vydaných faktur, které vznikají z dodávek zboží a poskytování služeb vašim odběratelům.

Jestliže máte dobré know-how, dokážete s ním prorazit na trh, máte kvalitní odběratele, pak vám faktoring dokáže pomoci k rozvoji podnikání, růstu obratu i zisku. Na rozdíl od bankovních podmínek není pro faktoring rozhodující bonita vaší firmy, podstatní jsou vaši odběratelé. Lze financovat i malé a nově založené firmy s nízkým obratem nebo bez bankovní historie. Samozřejmostí je, že poskytnuté finance nejsou účelově vázány, můžete je použít libovolným způsobem, podle svého uvážení a potřeb, například na další investice.

Princip faktoringu spočívá v postupování pohledávek za vašimi odběrateli na nás a vaši odběratelé jsou tedy povinni posílat platby již na náš účet.

Co musíte splňovat:

• Mít aktuální faktury ve splatnosti ve výši min. 500.000 Kč? • Mít splatnost vystavených faktur v rozmezí 30 až 120 dní?

Jak to funguje:

• Vaše společnost, tedy dodavatel zboží nebo služby, se podpisem faktoringové smlouvy stává naším klientem. • Po dodání zboží nebo služby vystavíte vašemu odběrateli fakturu, na níž oznámíte odběrateli postoupení pohledávky formou platební instrukce s uvedením našeho čísla účtu a fakturu doručíte svému odběrateli a spolu s dokladem o dodání zboží či služby ji zašlete také nám. • Do 24 hodin vám vyplatíme 70 až 90% z částky postoupené pohledávky včetně DPH a jakmile nám po datu splatnosti uhradí váš odběratel fakturu na náš účet, tak vám vyplatíme zbývající částku do výše 100%.

Kolik to stojí:

• Z postoupené faktury si obvykle účtujeme 0,5 – 2 % podle objemu spolupráce a čerpaných služeb.

Finanční faktoring, Podnikatelský faktoring, Bilanční faktoring, Financování nově založených společností a pojištění pohledávek lze vyřídit po celé ČR.

Copyright © 2022 KG.cz. Všechna práva vyhrazena. | Nakódoval Leoš Lang