Tato firma je certifikována
"Důvěryhodná Firma"

Charita Prostějov

Popis společnosti

Jsme organizací s vlastní právní subjektivitou a naším zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

Poskytujeme následující služby:
•zdravotní služba
•pečovatelská služba
•odlehčovací služba
•chráněné bydlení
•denní stacionář
•charitní šatník
•půjčovna kompenzačních pomůcek

Více informací získáte v naší webové prezentaci.