Tato firma je certifikována
"Důvěryhodná Firma"

Charita Prostějov

Popis společnosti

Jsme organizací s vlastní právní subjektivitou a naším zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby. Poskytujeme následující služby: •zdravotní služba •pečovatelská služba •odlehčovací služba •chráněné bydlení •denní stacionář •charitní šatník •půjčovna kompenzačních pomůcek Více informací získáte v naší webové prezentaci.