Proč je dobré obdržet certifikát ?

Co je certifikát Důvěryhodná Firma?

Tento certifikát je projektem ostravské firmy Centrum Výzkumu Názorů Klientů. Na českém trhu existuje od roku 2014. Projekt byl zahájen poté, co bylo zjištěno, že všudypřítomný internet mění stávající obchodní modely a tím i chování a reakce spotřebitelů.Tato nová technika umožňuje dohledat veškeré informace o výrobcích či službách firmy. Spotřebitelé také zajímají informace o důvěryhodnosti a spolehlivosti hledané firmy. Za tímto účelem vytvořila firma CVNK algoritmus tzv. Ukazatel názorů. Firma na vlastní náklady vypracovává výzkum dané společnosti. Žádná jiná firma tento typ metodiky nepoužívá.

Co je ukazatel názorů

Ukazatel názorů je vytvořen na základě speciálního algoritmu v číselné hodnotě, která odráží množství negativních názorů na společnosti, které jsou zveřejněny na internetu. Mohou to být negativní názory které ukazují pochybení nebo jiné nedostatky, díky kterým daná firma není důvěryhodná. V případě, že nebyl nalezen žáden negativní posudek, má firma možnost účastnit se projektu Důvěryhodná firma.

K čemu je mi certifikát Důvěryhodná Firma?

Cílem certifikátu „Důvěryhodná Firma“ je pozitivní prezentace společnocti na internetu.Firmy, které se mohou pochlubit tím, že vlastní certifikát „Důvěryhodná Firma“, jsou vnímány zákazníky a dodavateli jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Podobnou roli hrají také nálepky, které můžete umístit na autě nebo ve výloze. Projekt si klade za cíl oslovit co nejširší veřejnost s informací, že společnost získala ocenění, které ji zviditelnuje vůči konkurenci. Centrum Výzkumu Názorů Klientů s.r.o. věnuje velkou finanční podporu subjektům, které získaly certifikát „ Důvěryhodná Firma“.

Vizitka vaší společnosti na webu

Proč E-vizitka?

CVNK s.r.o. podporuje prezentaci elektronických vizitek všech oceněných společností v různých internetových vyhledávačích. V současné době hraje internet v lidských životech důležitou roli. Podle různých výzkumů se jasně ukazuje, že podle více než 90% spotřebitelů má největší vliv na výběr firmy se kterou začnou spolupracovat její image na internetu. Proto většina zákazníků nebo dodavatelů hledá před navázáním spolupráce informace o svém budoucím partnerovi. Obvykle zadáním názvu firmy a města ve vyhledávači - především Seznam.cz a Google.cz. Certifikát „Důvěryhodná Firma“ vytváří pozitivní obraz společnosti na internetu. Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o. podporuje e-vizitky všech účastníků včetně fráze Důvěryhodná Firma - tedy, když potenciální zákazník zadá název a město společnosti, může nalézt mezi prvními výsledky vyhledávání, informace že jeho budoucí partner je držitelem certifikátu Důvěryhodná Firma. Cerfikát Důvěryhodná Firma není typická reklama, ale spíše nástrojem k budování pozitivní image společnosti v síti i mimo ni.
Jak můžete vidět v daném případě, elektronická vizitka společnosti umístěna na stránkách www.duveryhodnafirma.cz je mezi prvními výsledky ve vyhledávání na internetových prohlížečích, casto pred výsledkama Zlatých stránek a pod. za které roční paušál se pohybuje v řádech tisíců korun a které nejsou spojeny s pozitivní zprávou. Cerfikát Důvěryhodná Firma není typická reklama, ale spíše nástrojem k budování pozitivní image společnosti v síti i mimo ni.
Snažíme se vytvořit skupinu poctivych a spolehlivych podnikatelu

Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o. se kromě obchodní činnosti do značné míry řídí i misijní činnosti - snaží se vytvořit skupinu poctivých a spolehlivých podnikatelů, se kterými mohou bez obav pracovat jak zákazníci tak i obchodní partneři.Výzkum společnosti provádíme na vlastní náklady. Cílem je vybudovat síť firem, které budou dávat záruku spokojenosti svým klientům při využití jejich výrobků nebo služeb. Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o. říká, že každý zákazník má právo spolupracovat s profesionály. Kromě toho by se měl čestný a poctivý obchodník odlišit od konkurence, jejíž služby jsou neprofesionální.